ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಂದಿದ್ದ ತರುಣಿ ಸಜಿತಾ, ನೇರ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಪ್ರಿಯಕರ ರೆಹಮಾನ್‌ ಮನೆಯ ಕೋಣೆಗೆ. ಕತ್ತಲ ಕೂಪದಂತಿರುವ ಆ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲೇ ಆಕೆ ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಜ್ಞಾತಳಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಿದ್ದಳು. ತೊಟ್ಟ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಒಗೆದು ಒಳಗೇ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಳೇ ಹೊರತು ಒಂದು ದಿನವೂ ಹೊರಗೆ ತಲೆ ಹಾಕಿರಲಿಲ್ಲ.

 Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published.